Urban Park Artis best client 2014Stadspark Artis beste opdrachtgever 2014

Urban Park Artis (Natura Artis Magistra) is the winner of the Best Client Award 2014. This was announced on Saturday evening during the award ceremony of the annual Dutch Design Awards in Eindhoven.

Natura Artis Magistra

Natura Artis Magistra (in short: Artis) is the oldest urban park where humans and animals come together. Last year, the attraction in the Amsterdam inner city sought cooperation with various designers among whom VanLennep (house style), Mijksenaar (signage), Fabrique (website) and Dawn (‘Lost Animals’ campaign) with the aim of updating its design at several levels.

Dutch Design Week 2012

Best Client

Artis is seeking the highest possible quality in all areas of design (from house style and signage to merchandise and new pavilions). The independent commission – Pieter Aarts (DMN), Rita van Hattem (BNO), Luuk Ros (Adformatie), Roel Stavorinus (Metroel) en Esther Donders/Gerard Streng (both Heijmans) – praises the decision to make use of the services of a group of external  (design) consultants who will structurally assist the organisation in its decisions, and calls the results impressive.

On Saturday evening, in Eindhoven, Dutch Design Awards rewarded Artis for its good clientship with the Best Client Award 2014. Quote from the jury report: ‘The management leading the organisation is obviously very inspired and has a clear vision. Also the designers were exceptionally pleased with this collaboration. They described the approach as thorough and professional. Artis has not put itself in the designer’s chair.’  

Best Client Award

With the Best Client Award, Dutch Design Awards shows and rewards good clientship in relation to design. Major selection criteria are professionalism, strategy, sustainability and innovation. Nominated for this year’s Award were Urban Park Artis, carpet manufacturer Desso and construction company Bam Civiel Southwest and Northwest. More about these finalists and their unique projects can be found on the on the website of Best Client Award.

Dutch Design Awards

Dutch Design Awards are internationally renowned awards for the best design in the Netherlands. The awards ceremony, the exhibition of the work of all the finalists during Dutch Design Week, and the publication of the Dutch Design Yearbook (in collaboration with nai010 publishers) together create a platform for Dutch design across the full spectrum.

Stadspark Artis (Natura Artis Magistra) is de winnaar van de Best Client Award 2014. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt tijdens de prijsuitreikingen van de jaarlijkse Dutch Design Awards in Eindhoven.

Natura Artis Magistra

Natura Artis Magistra (kortweg: Artis) is het oudste stadspark waar mens en dier samenkomen. De attractie in de Amsterdamse binnenstad vernieuwde het afgelopen jaar zijn vormgeving op verschillende vlakken, en ging daartoe samenwerkingen aan met meerdere ontwerpers, waaronder VanLennep (huisstijl), Mijksenaar (bewegwijzering), Fabrique (website) en Dawn (‘Vergeten dieren’-campagne).

Beste opdrachtgever

Artis is op alle vlakken van design (van huisstijl en bewegwijzering tot merchandise en nieuwe paviljoens) op zoek naar de hoogst haalbare kwaliteit. De onafhankelijke commissie – Pieter Aarts (DMN), Rita van Hattem (BNO), Luuk Ros (Adformatie), Roel Stavorinus (Metroel) en Esther Donders/Gerard Streng (beiden Heijmans) – prijst de keuze om te werken met een groep externe (ontwerp)adviseurs die de organisatie structureel bijstaat in haar beslissingen en noemt de resultaten indrukwekkend.

Artis werd zaterdagavond in Eindhoven beloond voor zijn goede opdrachtgeverschap met de Best Client Award 2014 van Dutch Design Awards. Uit het juryrapport: ‘Aan het hoofd van de organisatie staat een bevlogen directie met een duidelijke visie. Ook de ontwerpers is deze samenwerking bijzonder goed bevallen. Ze omschrijven de aanpak als grondig en professioneel. Artis is niet op de ontwerpstoel gaan zitten.’

Dutch Design Week 2012

Best Client Award

Met de Best Client Award toont en beloont Dutch Design Awards goed opdrachtgeverschap in relatie tot design. Belangrijke beoordelingscriteria zijn professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. Genomineerd voor de prijs dit jaar waren stadspark Artis, tapijtproducent Desso en bouwonderneming Bam Civiel Zuidwest en Noordwest. Meer over deze finalisten en hun bijzondere projecten valt te lezen op de website van Dutch Design Awards.

Dutch Design Awards

Dutch Design Awards zijn internationaal gerenommeerde prijzen voor het beste ontwerp van Nederland. De prijsuitreiking, een tentoonstelling met het werk van alle finalisten tijdens Dutch Design Week en de uitgave van het Dutch Design Jaarboek (in samenwerking met nai010 uitgevers) vormen samen een platform voor Dutch design in de volle breedte.