Photo series Portraits DialogueFotoserie Portraits Dialogue

Eindhoven, September 2014 – Maarten Coolen is a documentary photographer with a focus on social photography, people and portraits. During Dutch Design Week, he presents his autonomous work in the series Portraits Dialogue, black and white analog images to which he adds his personal responses digitally and in color. His work can be viewed in his studio at Sectie-C, a breeding ground for more than 100 creatives on the eastern side of Eindhoven.

In addition to his work as a (digital) photographer, Maarten Coolen deliberately chooses to make analog portraits of people who attract his attention. This has led to the exhibition Portraits Dialogue, in which Coolen digitally ‘paints over’ the images, taking inspiration from the dialogue they iniate with him long after the actual portrait is made. Coolen: “With analog photography, there is always a bond with the person portrayed, and this bond continues long after the picture was taken. The result is visible only after development; there is space and a certain period of time that we need to bridge together.”

Don't Mute Me, Maarten CoolenIn the period of time following  the actual making of the portraits, the images keep communicating with Coolen. “I really feel a creator of images. I have worked out the intuitive response that some portraits call forth in me by digitally painting over the analog black-and-white images. They are colored in and I add the elements.” The result is a select series of six portraits that show the fringes of society without ever being macabre. All the people portrayed are from Eindhoven and surroundings.

Images Portraits Dialogue

The analog black-and-white portraits have turned into still lifes with a human surface. The six-part series is imbued with a mutual interaction that at times reflects the artist’s black trait.

Look Out Momma

His posture and gaze send out multiple signals. Is he accessible?

Don’t Mute Me

Eyes say more than a thousand words. The face covered with a geisha-like layer of subservience and strength.

She Sad, She Said

Affected by the sad look in all her beauty. The open heart shows her vulnerability.

Heavy Soul

Large folded hands, blank stare. The mask conceals his heavy soul.

Cucurucu

She radiates goodness. She looks as if she misses her roots.

I Wonder

Strong masculine shapes in a boy. What does the future hold?

Maarten Coolen

Maarten Coolen is a documentary photographer. He is interested in societal and social developments and focuses on topics in which the human element is a binding factor, such as portraits, crafts and the associated products. In addition to commissioned work, he has made the book HET MENSELIJK BEDRIJF (THE HUMAN COMPANY)  in which he portrays  craftsmen and women at Sectie-C and curated the exhibition Ode aan Ambacht en Creativiteit (Ode to Craft and Creativity). www.maartencoolen.nl

Location: Sectie-C

Daalakkersweg 2-16, Eindhoven

Sat & Sun 12.00 – 21.00 hrs / Mon – Fri 14.00 hrs – 21.00 hrs

Admission: Free

Eindhoven, september 2014 – Maarten Coolen is documentair fotograaf met een focus op sociale fotografie, mensen en portretten. Tijdens Dutch Design Week presenteert hij zijn autonome werk in de serie Portraits Dialogue, zwart-wit analoge beelden waar hij digitaal en in kleur zijn persoonlijke reactie op geeft. Dit werk is te zien in zijn atelier op Sectie-C, een broedplaats voor meer dan 100 creatieven aan de oostkant van Eindhoven.

Maarten Coolen kiest naast zijn werk als (digitale) fotograaf bewust voor het analoog portretteren van mensen die zijn aandacht trekken. Dit resulteert in de expositie Portraits Dialogue, waarin Coolen de beelden digitaal ‘beschildert’ op basis van de dialoog die zij met hem aangaan, lang nadat het eigenlijke portret genomen is. Coolen: “Bij analoge fotografie is er altijd een band met de ge

Don't Mute Me, Maarten Coolenportretteerde, die voortduurt na het nemen van de foto. Het resultaat is pas na ontwikkeling zichtbaar, er is ruimte en een bepaalde tijdspanne die we samen overbruggen.”

In die tijdspanne erna blijven de beelden met Coolen communiceren. “Ik voel mij echt een beeldenschepper. Ik heb de intuïtieve reactie die sommige portretten bij mij oproepen uitgewerkt door de analoge zwart-wit beelden digitaal te beschilderen. Ze worden opnieuw ingekleurd en ik voeg elementen toe.” Het resultaat is een selecte serie van zes portretten die de zelfkant van de samenleving tonen zonder macaber te worden. Alle geportretteerden komen uit Eindhoven en omgeving.

Beelden Portraits Dialogue

De analoge zwart-wit portretten zijn verworden tot stillevens met een menselijke ondergrond. De zesdelige serie heeft een onderlinge samenhang waarin de soms zwar(t)e kant van de kunstenaar tot uiting komt.

Look Out Momma

Zijn houding en blik geven meerdere signalen af. Is hij toegankelijk?

Don’t Mute Me

Ogen zeggen meer dan duizend woorden. Het gelaat bedekt met een geisha-achtige laag van onderdanigheid en kracht.

She Sad, She Said

Getroffen door de trieste blik in al haar schoonheid. Het open hart toont haar kwetsbaarheid.

Heavy Soul

Grote gevouwen handen, lege blik. Het masker verhult zijn zware ziel.

Cucurucu

Het goede lees je aan haar af. Het lijkt of ze haar roots mist.

I Wonder

Sterke mannelijke vormen in een jongen. Wat brengt de toekomst?

Maarten Coolen

Maarten Coolen is documentair fotograaf. Hij interesseert zich voor ontwikkelingen in de maatschappij en focust op onderwerpen waar de menselijke factor bindend is, zoals portretten, ambacht en de daarbij behorende producten. Naast werk in opdracht heeft hij het boek HET MENSELIJK BEDRIJF gemaakt waarin hij de ambachtelijke makers op Sectie-C portretteert en was hij de curator achter de tentoonstelling Ode aan Ambacht en Creativiteit. www.maartencoolen.nl

Locatie: Sectie-C

Daalakkersweg 2-16, Eindhoven

za & zo 12.00 – 21.00 uur

ma – vr 14.00 – 21.00 uur

toegang gratis